Noul an universitar

În ședința de Senat din data de 29.09.2021 a Universității din Petroșani a fost stabilit modul de funcționare a universității. Au fost adoptate 3 scenarii(Pentru o rată a incidenței cumulate sub 3/1000 locuitori, va fi aplicat Scenariul 1, Pentru o rată a incidenței cumulate situată între 3/1000-6/1000 locuitori, se va utiliza Scenariul 2. Dacă rata incidenței cumulate este peste 6/1000 de locuitori, Universitatea din
Petroșani va opta pentru aplicarea Scenariului 3.):
Scenariul 1 – Participare on site și în sistem mixt (în funcție de ciclul de studii) Pentru studiile de licență și programele de formare psihopedagogică – Participarea fizică în instituţia de învăţământ superior a tuturor studenţilor/cursanţilor la toate
activităţile didactice.
Pentru studiile de master, doctorat, cursuri postuniversitare, activitățile de curs și seminar se vor organiza se vor organiza on line iar activitățile de laborator se vor organiza cu prezenţa fizică.
Scenariul 2 – Participare în sistem mixt – Pentru toti studenții/masteranzii/doctoranzii/cursanții de la toate ciclurile de învățământ, activitățile de curs și seminar se vor organiza on line, iar activitățile de laborator, lucrări practice și proiecte se vor organiza cu prezenţă fizică.
Scenariul 3 – Participarea tuturor studenților/cursanților la activități didactice on-line.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *